Катедра "Счетоводство и анализ"

ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС

четвъртък, 13 май 2021 8:00

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) ще осигури 15 пълни стипендии за студенти на УНСС, покриващи цялото обучение по тригодишната престижна квалификация „дипломиран експерт-счетоводител“ на ICAEW (ICAEW ACA qualification). Това стана ясно по време на работна среща на доц. Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, с представители на Института. „Навлизаме в качествено нов етап на партньорство между нашия университет и ICAEW, което носи изключително висока добавена стойност за студентите. Доверието на международните партньори към УНСС непрекъснато нараства“, заяви доц. Мусов след срещата и допълни: „Ясно е, че когато институционалните ресурси са ограничени, а потребителите на кадри са наистина заинтересовани, тяхната пасивна подкрепа не може да бъде достатъчна – необходимо е осигуряването на реална помощ за студентите. Този модел на сътрудничество е много добра практика, която съм убеден, че ще се разпространи сред обучаващите звена на университета.“  

Проф. Снежана Башева и доц. Михаил Мусов

В резултат на близо деветгодишното партньорство между УНСС и ICAEW, на студентите на УНСС от ОКС „бакалавър“ се признават общо 6 изпита от ICAEW ACA qualification, а на студентите от магистърска специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“ – общо 5 изпита. Съществува и възможност за придобиване на Сертификата за професионална квалификация в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW CFAB), който удостоверява част от пълната ICAEW ACA qualification. Проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, подчерта: „Когато преди толкова много години аз и моят екип поставихме началото на партньорството с ICAEW, не сме се и надявали на подобни резултати. Системните усилия по адаптиране на учебните програми, както и взаимното уважение през годините, заслужено доведоха до този успех. Нашите студенти наистина го заслужават.“ 

„Стипендиите ще осигурят достъп на талантливи студенти от УНСС до най-добрите местни и глобални възможности за бъдещо развитие в областта на счетоводството и финансите“, изтъкна г-жа Joanna Szychowska, мениджър „Международно развитие, ЦИЕ“ в ICAEW, и допълни:  „За младите хора, които приемат това предизвикателството, светът на възможностите за заетост няма да има граници и вратите на международния бизнес ще бъдат широко отворени.“

Г-жа Joanna Szychowska, ICAEW

Подробности за инициативата ще бъдат обявени на специална среща със студентите на УНСС, планирана за 14 октомври 2021 г. Заявления за кандидатстване, придружени с есе на тема „Why ICAEW Should Choose My Application for the ACA Independent Student Programme?“ се приемат на joanna.szychowska@icaew.com. Крайният срок за кандидатстване е 14 ноември 2021 г.

*

*          *

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) connects more than 150 000 chartered accountants worldwide. By training, developing and supporting students and accountants throughout their career, ICAEW ensures that they have the expertise and values to meet the needs of tomorrow’s businesses. In this way, ICAEW experts are working to build robust, accountable and fair economies across the globe.

ICAEW is a member of Chartered Accountants Worldwide (CAW), which brings together 11 chartered accountancy bodies, representing over 1.6 million members and students globally. ICAEW is well known for its most prestigious global qualification, ACA, which is recognised around the world.

Галерия снимки от ICAEW с 15 пълни стипендии за студенти на УНСС ...