Катедра "Счетоводство и анализ"

Договор за сътрудничество между УНСС и КПМГ България

петък, 22 ноември 2019 14:42

Провеждане на практики и стажове на студенти, отпускане на стипендии на студенти, както и съдействие при организирането на магистърски програми предвижда договорът за сътрудничество между УНСС и КПМГ България, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и г-жа Гергана Мантаркова, управляващ съдружник на КПМГ (на снимките долу).

Галерия снимки от Договор за сътрудничество между УНСС и КПМГ България ...