Катедра "Счетоводство и анализ"

Делойт България дари на УНСС учебници на английски език

сряда, 20 ноември 2019 11:34

Няколко месеца след подписването на меморандума за сътрудничество между УНСС и Делойт България,  фирмата дари на нашия университет 44 учебника на английски език. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев благодари на г-жа Силвия Пенева, управляващ съдружник Делойт България, за дарението, което ще бъде предоставено на университетската библиотека за ползване от студентите и преподавателите.

Галерия снимки от Делойт България дари на УНСС учебници на английски език ...