Катедра "Счетоводство и анализ"

Наши преподаватели участваха в Шестия международен конгрес по счетоводство и финанси

вторник, 29 октомври 2019 9:31

Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. д-р Радка Андасарова, преподавател в същата катедра, за втори път участваха в Международния конгрес по счетоводство и финанси, който се проведе в периода 23 - 25 октомври т.г. в Кападокия, Турция. Домакин на събитието беше Университетът в гр. Нигде, Турция. В десетте секции на форума бяха представени 145 доклада с резултати от изследвания на преподаватели от водещи университети от повече от 10 държави, сред които Англия, Франция, Италия, България, Турция, Македония, Пакистан, Конго и др., както и на представители на бизнеса. Проф. Фесчиян и д-р Андасарова представиха доклад на тема „Влияние на стандартизирания подход за признаване на обезценки върху банковия регулаторен капитал“, който ще бъде публикуван в индексирано списание.

Галерия снимки от Наши преподаватели участваха в Шестия международен конгрес по счетоводство и фин ...