Катедра "Счетоводство и анализ"

Приемно време на преподавателите - зимен семестър на уч. 2019/2020 г.

събота, 07 декември 2019 9:35

Приемно време на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" за зимен семестър на  учебната 2019/2020 г.:

  

Проф.д-р Снежана Башева

 Сряда

13.00-16.00 ч.

 

Каб.1040

sbasheva@unwe.bg

Проф.д-р Даниела Фесчиян

Вторник

17.00-18.30 ч.

 

Каб. 1040

dfeschiyan@unwe.bg

Проф.д-р Стоян Стоянов

Вторник

17.00-19.00 ч.

 

 

Каб. 1056

sstoyanov@unwe.bg

Проф.д-р Румяна Пожаревска

Четвъртък

15.00-16.30 ч.

 

Каб.1057

r_pojarevska@unwe.bg

Доц.д-р Марко Тимчев

Четвъртък

12.00-14.00 ч.

Петък

14.00-16.00 ч.

Каб.1054

mtimchev@unwe.bg

Доц.д-р Камелия Савова

Понеделник

14.00-16.00 ч.

Вторник

12.00-14.00 ч.

Каб.1035

ksavova@unwe.bg

Доц.д-р Диана Петрова

Събота

15.00-18.00 ч.

 

Каб.1057

dianapetrova@unwe.bg

Доц.д-р Христина Орешкова

 

Вторник

17.30-19.00 ч.

Събота

16.00-17.30

Каб.1055

horeshkova@unwe.bg

Доц.д-р Бойка  Брезоева

 

Понеделник

17.30-19.00 ч.

Петък

16.00-17.30 ч

Каб.1057

bbrezoeva@unwe.bg

Доц.д-р Николай Орешаров

 

Понеделник

17.00-18.30 ч.

Сряда

16.00-17.30 ч.

Каб.1055

noresharov@unwe.bg

Доц.д-р Мариана Михайлова

 

Понеделник

13.00-14.00 ч.

Вторник

12.30-13.30 ч.

Каб.1052

mmihaylova@unwe.bg

 

 

 

 

 

Доц.д-р Любомир Тодоров

Понеделник

17.00-18.30 ч

Четвъртък

16.00-17.30 ч.

Каб.1055

ltodorov@unwe.bg

Доц.д-р Росица Иванова

Понеделник

16.00-18.00 ч.

Вторник

16.00-18.00 ч.

Каб.1054

rivanova@unwe.bg

Доц.д-р Лилия Рангелова

Сряда

14.00-15.30 ч.

Четвъртък

10.30-12.00 ч.

Каб.1057

lrangelova@unwe.bg

Доц.д-р Теодора Рупска

Вторник

17.00-18.30 ч.

Сряда

16.15-17.45 ч.

Каб.1035

trupska@unwe.bg

Доц.д-р Катя Златарева

Вторник

9.00-10.30 ч.

14.30-16.00 ч.

 

Каб.1052

kzlatareva@unwe.bg

Доц.д-р Михаил Мусов

Понеделник

09.30-10.30

10.45-12.15

 

Каб.1040

mmusov@unwe.bg

Доц.д-р Атанаска Филипова

Понеделник

17.00-18.30

Вторник

15.45-17.30 ч.

Каб.1053

afilipova@unwe.bg

Доц..д-р Мария Маркова

Вторник

11.00-12.30 ч.

Четвъртък

12.30-14.00 ч.

Каб.1053

mariyamarkova@unwe.bg

Гл.ас.д-р Христо Маврудиев

Вторник

10.00-12.00 ч.

Четвъртък

16.00-18.00 ч.

Каб.1052

hmavrudiev@unwe.bg

Гл.ас. д-р Лиляна Камбурова

Вторник

14.00-17.00 ч.

 

Каб. 1053

l.kamburova@unwe.bg

Гл.ас.д-р Калина Кавалджиева

Вторник

16.45-17.45 ч.

Петък

16.00-17.45 ч.

Каб.1035

kkavaldjieva@unwe.bg

Гл.ас.д-р  Радка Андасарова

Вторник

15.45-17.45 ч.

Петък

12.15-13.45 ч.

Каб.1053

r.a-georgiva@unwe.bg

Гл.ас.д-р Николина Николова

Четвъртък

9.15-10.45 ч.

Петък

17.30-19.00 ч.

Каб.1052

nikolina.nikolova@unwe.bg

Гл.ас.д-р Борислав Боянов

Сряда

8.00-9.30 ч.

Петък

16.00-17.30 ч.

Каб.1054

b.boyanov@unwe.bg

Ас.д-р Ясен Даскалов

Вторник

16.00-17.30 ч.

Четвъртък

9.00-10.30 ч.

Каб.1054

ydaskalov@unwe.bg

 

ОБЕДНА ПОЧИВКА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЕКРЕТАРИ – 12.00 – 13.00 ч.

Галерия снимки от Приемно време на преподавателите - зимен семестър на уч. 2019/2020 г. ...