Катедра "Счетоводство и анализ"

Приемно време на преподавателите - летен семестър на уч. 2019/2020 г.

вторник, 26 май 2020 19:25

Приемно време на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" за летен семестър на  учебната 2019/2020 г.:

  

Проф.д-р Снежана Башева

 Вторник

16.00-18.00 ч.

 

Каб.1040

sbasheva@unwe.bg

Проф.д-р Даниела Фесчиян

Вторник

16.00-18.00 ч.

 

Каб. 1040

dfeschiyan@unwe.bg

Проф.д-р Стоян Стоянов

Сряда

17.00-18.00 ч.

 

 

Каб. 1056

sstoyanov@unwe.bg

Проф.д-р Румяна Пожаревска

Понеделник

9.00-10.30 ч.

 Сряда

16.00-17.30

Каб.1057

r_pojarevska@unwe.bg

Доц.д-р Марко Тимчев

Понеделник

10.00-12.00 ч.

Петък

17.00-19.00 ч.

Каб.1054

mtimchev@unwe.bg

Доц.д-р Камелия Савова

Вторник

16.00-17.30 ч.

 

 

Каб.1035

ksavova@unwe.bg

Доц.д-р Диана Петрова

Събота

15.45-18.45 ч.

 

Каб.1057

dianapetrova@unwe.bg

Доц.д-р Христина Орешкова

 

Понеделник

16.00-17.30

Събота

16.00-17.30

Каб.1055

horeshkova@unwe.bg

Доц.д-р Бойка  Брезоева

 

Четвъртък

16.00-17.30 ч.

Петък

16.00-17.30 ч

Каб.1057

bbrezoeva@unwe.bg

Доц.д-р Николай Орешаров

 

Четвъртък

12.30-14.00 ч.

Петък

9.00-10.30 ч.

Каб.1055

noresharov@unwe.bg

Доц.д-р Мариана Михайлова

 

Понеделник

11.30-13.30 ч.

 

 

Каб.1052

mmihaylova@unwe.bg

 

 

 

 

 

Доц.д-р Любомир Тодоров

Понеделник

16.00-17.30 ч

Петък

16.00-17.30 ч.

Каб.1055

ltodorov@unwe.bg

Доц.д-р Росица Иванова

Понеделник

12.30-14.00 ч.

Вторник

10.30-12.00 ч.

Каб.1054

rivanova@unwe.bg

Доц.д-р Лилия Рангелова

Сряда

14.00-17.00 ч.

 

 

Каб.1057

lrangelova@unwe.bg

Доц.д-р Теодора Рупска

Вторник

14.30-17.30

 

 

Каб.1035

trupska@unwe.bg

Доц.д-р Катя Златарева

Вторник

14.00-15.30 ч.

 Четвъртък

12.30-14.00 ч.

Каб.1052

kzlatareva@unwe.bg

Доц.д-р Михаил Мусов

Понеделник

14.15-15.45 ч.

16.00-17.30 ч

 

Каб.2034

mmusov@unwe.bg

Доц.д-р Атанаска Филипова

Сряда

9.00-10.30 ч.

14.00-15.30 ч.

 

 

Каб.1053

afilipova@unwe.bg

Доц..д-р Мария Маркова

Сряда

12.00-15.30 ч.

 

 

Каб.1053

mariyamarkova@unwe.bg

Гл.ас.д-р Христо Маврудиев

Сряда

17.00-18.30 ч.

Четвъртък

17.30-19.00 ч.

Каб.1052

hmavrudiev@unwe.bg

Гл.ас. д-р Лиляна Камбурова

Сряда

14.30-17.30 ч.

 

Каб. 1053

l.kamburova@unwe.bg

Гл.ас.д-р Калина Кавалджиева

Понеделник

17.30-18.30 ч.

Сряда

15.45-17.45 ч.

Каб.1035

kkavaldjieva@unwe.bg

Гл.ас.д-р  Радка Андасарова

Сряда

12.00-15.30 ч.

 

 

Каб.1053

r.a-georgiva@unwe.bg

Гл.ас.д-р Николина Николова

Вторник

17.00-18.30

 

Четвъртък

12.30-14.00

 

Каб.1052

nikolina.nikolova@unwe.bg

Гл.ас.д-р Борислав Боянов

Сряда

14.00-15.30 ч.

Петък

7.30-9.00 ч.

Каб.1054

b.boyanov@unwe.bg

Ас.д-р Ясен Даскалов

Вторник

9.00-10.30 ч.

Четвъртък

16.00-17.30 ч.

Каб.1054

ydaskalov@unwe.bg

 

ОБЕДНА ПОЧИВКА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЕКРЕТАРИ – 12.00 – 13.00 ч.

Галерия снимки от Приемно време на преподавателите - летен семестър на уч. 2019/2020 г. ...