Катедра "Счетоводство и анализ"

Наши преподаватели представиха резултати от изследване по научен проект на научна конференция в Берлин

вторник, 01 октомври 2019 13:53

Проф д- р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и гл. ас.  д-р Радка Андасарова представиха доклад, посветен на необходимостта от адаптиране на финансовите отчети в публичния сектор към изискванията на МССПС . Докладът включваше резултати от изследване по научен проект с ръководител проф. д-р Даниела Фесчиян. Конференцията се проведе в Берлин на 29 - 31 август 2019 г. Докладът е одобрен за публикуване в няколко списания с висок импакт фактор.

 

 

 

Галерия снимки от Наши преподаватели представиха резултати от изследване по научен проект на научн ...