Катедра "Счетоводство и анализ"

Тъжна вест

понеделник, 15 юли 2019 16:10

Катедра „Счетоводство и анализ“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 15.07.2019 г. след кратко боледуване почина ПРОФ. Д.ИК.Н ИВАН ДУШАНОВ.


ПРОФ. Д.ИК.Н. ИВАН ДУШАНОВ
/1928 – 2019/

Проф. д.ик. н. Иван Душанов е роден на 27.07.1928 г. в с. Калтинец, Великотърновско. Завършва ВИИ "К. Маркс" (1953), специалност Счетоводна отчетност и СДУ - Юридически факултет (1964), специалност Право. Специализира в Полша (1965) и СССР (1971). Владее руски и немски език. Придобива научна степен "доктор" (1956) с дисертация на тема: "Отчитане и анализ на себестойността на продукцията в кожарската промишленост", "доктор на икономическите науки" (1975) с дисертация на тема: "Счетоводна отчетност и счетоводният кадрови потенциал в стопанското управление на НРБ". Избран е за доцент (1967), професор (1978). Зам.-декан (1967) и Декан (1985-1987) на факултет Икономическа информация, зам.-ректор на ВИИ "К. Маркс" (1989-1990), ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" (1991-1995), Председател на общото събрание (1993), директор на следдипломната школа на УНСС (1993-1995). Зам.-началник на ГУ на ДФК при МФ, началник управление Счетоводна отчетност и съдебно-счетоводни експертизи при МФ, член на Надзорния съвет на Агенция за приватизация, член на Сметната палата на Р България, Председател на сдружение Съдебно-счетоводни експертизи в Р България, Председател на Контролния съвет на СУБ. Член на Съюза на учените в България, Член на Борда на “Journal of Applied Accounting Research” (Обединено кралство) Leicester Musiness Shool, De Montfort University, почетен член на Съюза на полските счетоводители.

Проф. Душанов – доайенът на счетоводната наука в България – заслужи дълбоката почит на цялата академична общност с упорития си труд на учен и с активната си гражданска позиция за благото на УНСС.

 

Поклон пред светлата му памет!

Траурната церемония по погребението на проф.д.ик.н. Иван Душанов ще се проведе на 19.07.2019 г. /петък/ от 13.30 ч. в Ритуалната зала на Централните Софийски гробища.

 

Галерия снимки от Тъжна вест ...