Катедра "Счетоводство и анализ"

Ръководителят, зам.ръководителят и преподавател от катедра "Счетоводство и анализ", взеха участие в кръгла маса "Ефективност на публичните разходи"

вторник, 25 юни 2019 14:52

Проф.д-р Снежана Башева - ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и декан на "Финансово-счетоводен факултет", проф.д-р Даниела Фесчиян - зам.ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и доц.д-р Теодора Рупска - преподавател от катедра "Счетоводство и анализ" взеха участие в кръгла маса на тема "Ефективност на публичните разходи" по личната покана на проф.д-р  Борис Грозданов - председател на Фискалния съвет на България. Кръглата маса се проведе на 25 юни 2019 г. в зала "Изток" на Народното събрание.

Проф.д-р Снежана Башева и проф.д-р Даниела Фесчиян с проф.д-р Борис Грозданов

 Проф.д-р Снежана Башева и проф.д-р Даниела Фесчиян с проф.д-р Борис Грозданов

 

 

 По време на дискусията (от дясно наляво): проф. д-р Даниела Фесчиян, проф. д-р Снежана Башева, доц. д-р Теодора Рупска

Галерия снимки от Ръководителят, зам.ръководителят и преподавател от катедра "Счетоводство и анали ...