Катедра "Счетоводство и анализ"

Проф. д-р Снежана Башева участва във форум на CIMA

понеделник, 03 юни 2019 11:50

П

Наш професор участва във форум на CIMA

Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, участва във форума „Constitution of Science in Poland and Reinventing Finance in a Digital World“, който се проведе във Варшава, Република Полша.

Проф. Снежана Башева

Форумът, организиран от Института за управленски счетоводители (CIMA) по случай 100-годишнината от неговото основаване, се проведе под патронажа на г-н Ярослав Говин, министър на науката и образованието на Република Полша.

Проф. М. Никитa, проф. Сн. Башева, проф. П. Вотович и Шейн Балзан - CIMA

Проф. Снежана Башева и г-н Якуб Бенарович, директор на AICPA

По време на форума бяха обсъдени структурата и съдържанието на учебните програми, по които се извършва обучението, начинът на работа и сътрудничество, новите умения и компетенции, които бизнесът търси. Специално внимание беше отделено на мястото на професионалните организации и на тяхната роля като свързващо звено между бизнеса и университетите.

По време на разискванията

Галерия снимки от Проф. д-р Снежана Башева участва във форум на CIMA ...