Катедра "Счетоводство и анализ"

От 9 до 14 април проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и гл. ас. д-р Радка Андасарова взеха участие в Петия Международен конгрес по икономика и бизнес в гр. Бурса, Турция.

четвъртък, 18 април 2019 8:33

Конгресът беше проведен в Конгресния център на университета Улудаг, с широко международно присъствие на учени в областта на икономиката и представители на транснационални корпорации.

Проф. д-р Даниела Фесчиян и гл. ас. д-р Радка Андасарова представиха доклад на тема „Comparative Analysis of the Relationship between the Expected Credit Loss Model and the Capital Regulation in Banks“, в който се акцентира върху новите моменти свързани с признаването на очаквани кредитни загуби в банките за целите на финансовата и надзорната отчетност.

Проф. д-р Даниела Фесчиян и Гл. ас. д-р Радка Андасарова с Проф. д-р Ахмет Вежди Кан - Декан на Бизнес факултета, Университета Сакария, Турция и Абдул Рашид Решад, Президент на Института за образователни и висши учебни заведения, Афганистан

Галерия снимки от От 9 до 14 април проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетово ...