Катедра "Счетоводство и анализ"

Дарение за финансово-счетоводен факултет

понеделник, 21 януари 2019 19:00

Нашите партьори от ЕY дариха на студентите и преподавателите от ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ два комплекта INTERNATIONAL GAAP.

Същите се намират на разположение в методичния кабинет на катедра "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" и могат да бъдат ползвани на място.

Галерия снимки от Дарение за финансово-счетоводен факултет ...