Катедра "Счетоводство и анализ"

Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“

понеделник, 21 януари 2019 19:10

По покана на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) проф. Снежана Башева, декан на ФСФ, и доц. Михаил Мусов – координатор на меморандума за сътрудничество между УНСС и ICAEW, участваха в ежегодната конференция в областта на висшето счетоводно образование „Annual Higher Education Conference, 2019”, която се проведе на 17 януари т.г. в Лондон, Великобритания. Фокусът на форума през тази година беше върху повишаването на качеството на преподаването; по-активното интегриране на културата и етиката в счетоводното образование; въвеждането на игрови подходи в обучението по „Основи на счетоводството“; промените в изискванията на работодателите към дипломантите в сферата на финансите, счетоводството и финансовия контрол и др.

Галерия снимки от Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 20 ...