Катедра "Счетоводство и анализ"

Съвместната акредитирана програма в медиите

петък, 11 ноември 2016 9:50

УНСС ПРЕДСТАВИ НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Дата: 11.11.2016

Източник: БНТ

Нова възможност за кариерно развитие се открива пред студентите в сферата на счетоводството, финансите и финансовия контрол. Университетът за национално и световно стопанство представи проект за тристранно сътрудничество с Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс и българските им колеги от ИДЕС. Като част от него партньорите разработват съвместна магистърска програма, която УНСС да предлага от следващата година. За нея разказва Петър Георгиев.

Идеята на програмата е студентите да черпят опит директно от водещи счетоводители, одитори и финансисти. Освен това, още в университета те ще могат да покрият голяма част от изпитите, които двата института изискват за придобиване на експертна квалификация. По този начин кандидатите не само ще се обучават по-бързо, но ще получат по-добра възможност за работа на международния пазар.

Проф. Стати Статев - ректор на Университета за национално и световно стопанство: "Направеното с ИДЕС по признаване на курсовете от нашите магистърски програми в програмата на ИДЕС сега го пренасяме и от двустранно сътрудничеството става тристранно и международно".

Мартин Мануци - директор по европейските въпроси на ICAEW:"Магистратурата ще се фокусира върху създаването на правилните професионалисти с правилните знания, умения и опит. По този начин ще ускорим развитието на българския пазар и ще увеличим обществения интерес към този сектор в България".

Мартин Мануци - директор по европейските въпроси на ICAEW:"Като работодатели ние търсим умни и амбициозни студенти, които се готвят за вълнуваща кариера в различни аспекти на счетоводството и финансите".

Партньорите искат да постигнат най-добрия баланс между теоретично и практическо обучение. Затова планират стажантски програми, както и лекции, водени от експерти от двата института. Според тях тази стратегия за кариерно развитие ще бъде пример за други български университети.

Бойко Костов - председател на ИДЕС: "Очакваме от тази магистърска програма да бъде на едно качествено ниво, по-високо от обичайното образование в магистърските програми".

Целият репортаж можете да гледате тук.

 

ИДЕС Е ПАРТНЬОР С УНСС И ИНСТИТУТА НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ НА АНГЛИЯ И УЕЛС (ICAEW) В СЪВМЕСТНА АКРЕДИТИРАНА ПРОГРАМА

Дата: 01.11.2016 

Източник: БТА

На 27.10.2016 г. в Резиденцията на британския посланик в София, УНСС, Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) представиха своя нов общ проект по създаване на съвместна акредитирана магистърска програма по счетоводство, финанси и финансов контрол.

В първата част на събитието акцентът беше върху предимствата на проекта. Тя беше открита от декана на Финансово-счетоводния факултет - проф. д-р Снежана Башева, която акцентира върху добавената стойност на проекта за студентите, за професията, за бизнеса и за обществото като цяло. Общите цели на акредитираната програма и очакваните ползи от нея бяха представени в детайли от д-р Мартин Мануци - регионален директор на ICAEW за Европа, г-жа Валя Йорданова - зам.-председател на ИДЕС, и гл.ас. д-р Михаил Мусов - научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ" на УНСС.

Втората част на събитието премина под формата на семинар на тема: "Бъдещите професионалисти и бъдещият професионализъм". Дискутирани бяха най-важните компетенции и ценности, от които младите специалисти се нуждаят с оглед променящата се бизнес среда и развитието на съвременните технологии. В нея г-н Цветан Цветков - председател на Сметната палата и г-жа Силвия Пенева - управляващ съдружник на Делойт за България представиха гледните точки, съответно на публичния сектор и на бизнеса. 

В края на срещата председателят на ИДЕС - г-н Бойко Костов подкрепи проекта с думите, че професионалните организации не трябва единствено да имат високи изисквания към знанията и уменията на студентите, но и да се включат активно в подготовката на бъдещите професионалисти още по време на тяхното академично следване. Пълна подкрепа за тристранната инициатива беше изказана и в поздравителния адрес от името на посланика на Великобритания - Н.Пр. Ема Хопкинс. Ректорът на УНСС - проф. д. ик. н. Стати Статев закри срещата като заяви, че този общ проект утвърждава международно признатия профил на нашето образование по счетоводство, финанси и финансов контрол и увери присъстващите, че от страна на университета ще бъде направено всичко необходимо, за да може приемът по новата акредитирана магистърска програма да стартира от следващата академична година. 

Успех на инициативата пожела г-н Петър Кънев, председател на Комисията по икономическа политика и туризъм, в изпратен поздравителен адрес. 

Публикацията можете да видите тук.

 

СЕМИНАР НА ТЕМА "БЪДЕЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ И БЪДЕЩИЯТ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ"

Дата: 27.10.2016 

Източник: Британско посолство - София 

Днес в британската резиденция се проведе семинар на тема "Бъдещите професионалисти и бъдещият професионализъм". Заместник-посланик Сара Райли подкрепи стартирането на съвместната програма за акредитация на УНСС, ICAEW и ИДЕС. Работейки заедно и съчетавайки национални и международни компоненти за образование и обучение, програмата ще предложи нови възможности на българския пазар за професионалисти, които влизат в счетоводството, одита и по-широки бизнес и финансови сфери. Програмата ще добави не само една диплома, но също и път за професионална квалификация от ICAEW и ИДЕС. Великобритания е лидер в сектора на професионалните услуги, а Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в Англия и Уелс (ICAEW) е признат в целия свят с повече от 146,000 членове.

Today, the ‘Future Professionals and Future Professionalism’ seminar was hosted at the British Residence in Sofia. DHM Sarah Riley supported the launch of the joint UNWE, ICAEW and IDES accreditation programme. By working together to combine national and international education and training components, the programme will offer new opportunities in the Bulgarian market for professionals entering the accountancy, audit and wider business and finance spheres. The programme will add not only a degree, but also a route to professional qualifications from ICAEW and IDES. Britain is a leader in the Professional services sector and ICAEW is acknowledged worldwide with more than 146,000 members.

Публикацията можете да видите тук.

Галерия снимки от Съвместната акредитирана програма в медиите ...