Катедра "Счетоводство и анализ"

ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) за студентите на УНСС

Всички студенти на Финансово-счетоводния факултет имат възможност да се възползват от признаването на до 5 изпита от страна на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) при получаването на престижния световно признат сертификат за професионална квалификация в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW CFAB). Българските студенти на ICAEW са единствените към момента, за които признаването на изпити остава освободено от административни такси.

  

Изтеглете:

How to register for ICAEW CFAB?

   

   

Галерия снимки от ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) за студентите на УН ...