Катедра "Счетоводство и анализ"

Публични лекции

На 16.05.2018 г. в Голяма конферентна зала на УНСС се проведоха академичните лекции на проф. д-р Румяна Пожаревска на тема "Интелектуалният капитал и нематериалните активи на предприятията - счетоводни аспекти" и на доц. д-р Михаил Мусов на тема "Висшето образование по счетоводство - проблеми и перспективи". На събитието присъстваха колеги, гости и приятели на лекторите, а негов модератор бе доц. д-р Камелия Савова.

Галерия снимки от Публични лекции ...