Катедра "Счетоводство и анализ"

ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) за студентите на ФСФ

Всички студенти на Финансово-счетоводния факултет имат възможност да се възползват от признаването на изпити от страна на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) при получаването на престижния световно признат сертификат за професионална квалификация в областта на финансите, счетоводството и бизнеса (ICAEW CFAB). Българските студенти на ICAEW са единствените към момента, за които признаването на изпити е освободено от такси.

 

Изтеглете:

Стъпка по стъпка: Как студентите на Финансово-счетоводния факултет да получат ICAEW CFAB?

Ползи от сертификата ICAEW CFAB

    

Галерия снимки от ICAEW Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB) за студентите на ФС ...