Катедра "Счетоводство и анализ"

След семинара „Open the Door to Your Career”: сътрудничеството между УНСС и ICAEW осигурява на студентите възможност за „двойна“ диплома

четвъртък, 09 ноември 2017 9:18

Финансово-счетоводният факултет, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) и MDV Professional Education проведоха в университета семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance”. На него те представиха възможността студентите на Финансово-счетоводния факултет да получат “двойна” диплома при своето завършване – дипломата си за висше образование, издадена от УНСС, и сертификата за професионална квалификация на ICAEW в областта на финансите, счетоводството и бизнеса  (Certificate in Finance, Accounting and Business – CFAB).

Семинарът бе открит от доц. д-р Румяна Пожаревска – зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на Финансово-счетоводния факултет, която заяви, че постигнатият към момента успех е резултат на близо четиригодишни усилия. Тя припомни, че началото бе поставено с проект на Финансово-счетоводния факултет, финансиран по НИД.

Доц. Пожаревска отрива семинара

Г-жа Joanna Szychowska – мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ на ICAEW, представи ползите от професионалната квалификация ICAEW CFAB за студентите на УНСС и условията, при които те могат да я придобият. Тя също така припомни, че от необходимите 6 изпита за получаването на сертификата на студентите на УНСС се признават до 5 от тях. Най-важното, което стана ясно на семинара, е че българските студенти са единствените в цяла Европа, които са освободени от таксите по признаване на петте изпита.

Joanna Szychowska

 

В зала "Тържествена"

В края на семинара г-жа Христина Христова от MDV Professional Education обобщи спецификите на професионалното обучение и по-специално на изпита по модул Accounting, който студентите следва да положат допълнително. Тя представи и подкрепата, която водещата организация в сферата на професионалното обучение предоставя на студентите, за да повиши тяхната успеваемост.

 

Изтеглете:   

Презентация “Double Certification – UNWE & ICAEW”

Презентация “Become an ICAEW CFAB with MDV”

 

За допълнителна информация относно признаването на изпити на студентите на ФСФ от страна на ICAEW можете да се свържете с гл.ас. д-р Михаил Мусов – mihailmusov@abv.bg.

       

Галерия снимки от След семинара „Open the Door to Your Career”:  сътрудничеството между УНСС и ICA ...