Катедра "Счетоводство и анализ"

На Вниманието на студентите от ОКС "Магистър" редовно обучение - /два семестъра/прием м.септември 2016 г.

четвъртък, 06 октомври 2016 8:35 /
Начало:
понеделник, 03 октомври 2016
Край:
Място:
Подробности:

Студентите от ОКС "Магистър" редовно обучение, със срок на обучение 1 г. /два семестъра/, прием септември 2016 г., ще изучават дисциплината

"Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия" с преподавател - проф.д-р Стоян Стоянов