Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези на 24.10.2016 г. от 12.00 ч. за всички от спец."Счетоводство" 1 г. и 1.5 г. вкл. и всички специализации

четвъртък, 23 юни 2016 9:29 /
Начало:
понеделник, 24 октомври 2016 12:00
Край:
Място:
Зала 1039-А
Подробности:

На вниманието на завършилите ОКС "Магистър" редовно обучение, които ще се явяват през месец октомври 2016 г.

ЗАЩИТАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 24 ОКТОМВРИ 2016 Г. ОТ 12.00 Ч. В ЗАЛА 1039-А

ОТНАСЯ СЕ ЗА ВСИЧКИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 1 Г. И 1.5 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ "Финансова отчетност"; "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ"