Катедра "Счетоводство и анализ"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" ОКС "БАКАЛАВЪР"

петък, 11 март 2016 15:08 /
Начало:
сряда, 13 юли 2016 8:30
Край:
сряда, 13 юли 2016 13:00
Място:
залите ще бъдат обявени допълнително
Подробности:

НА 13.07.2016 Г. /СРЯДА/ ОТ 8.30 Ч.

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ НА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО"

ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ.