Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези - ОКС "Магистър" редовно обучение

вторник, 20 януари 2015 12:34 /
Начало:
четвъртък, 09 юли 2015 14:00
Край:
Място:
залите ще бъдат обявени допълнително
Подробности:

Срок за предаване на магистърски тези най-късно до 23.06.2015 г.

 

Получаване на рецензиите  на 06.07.2015 г. от 8.00 до 16.00 ч. и на 07.07.2015 г. от 13.30 ч. до 16.00 ч.