Катедра "Счетоводство и анализ"

Държавен изпит спец. "Счетоводство"-ОКС "Бакалавър" редовно обучение

вторник, 20 януари 2015 12:32 /
Начало:
четвъртък, 09 юли 2015 14:00
Край:
четвъртък, 09 юли 2015 18:00
Място:
залите ще бъдат обявени допълнително
Подробности:

Обявяване на резултати на 10.07.2015 г. от 12.00 ч. каб. 1040