Катедра "Счетоводство и анализ"

За II-ри /летен семестър/ избираеми дисциплини

понеделник, 15 декември 2014 9:40 /
Начало:
понеделник, 01 декември 2014 8:00
Край:
петък, 16 януари 2015 16:00
Място:
каб. 1040
Подробности:

Студентите ОКС "Магистър" редовно обучение

Специалност "Счетоводство" 1 г./2 сем./ и 1.5 /3 сем./ задължително подават заявления за избор на дисциплиниа

Специалност "Счетоводство" със спец. "Финансова отчетност" задължително подават заявления за избор на дисциплина