Катедра "Счетоводство и анализ"

Държавен изпит спец. "Счетоводство"-ОКС "Бакалавър" редовно обучение

четвъртък, 19 юни 2014 11:33 /
Начало:
петък, 11 юли 2014 8:30
Край:
Място:
УНСС-зали 3034;3035;3048;3049
Подробности:

Държавен изпит спец. "Счетоводство"-ОКС "Бакалавър" редовно обучение