Катедра "Счетоводство и анализ"

Държавен изпит спец. "Счетоводство"-ОКС "Магистър" редовно обучение

четвъртък, 19 юни 2014 11:30 /
Начало:
петък, 11 юли 2014 9:00
Край:
Място:
УНСС-зали П-036 ; П-037 ; П-038
Подробности:

Държавен изпит спец. "Счетоводство"-ОКС "Магистър" редовно обучение