Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на дипломни работи /магистърски тези/ на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково, ще се проведе на 29 октомври 2020 г.

понеделник, 13 юли 2020 9:13 /
Начало:
четвъртък, 29 октомври 2020 9:00
Край:
четвъртък, 29 октомври 2020 13:00
Място:
-
Подробности:

Уважаеми студенти,

Защитата на дипломните работи /магистърските тези/ на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - РЦДО гр. Хасково, ще се проведе на 29 октомври 2020 г.

Допълнително ще бъде качена информация на начина на провеждане на защитата /онлайн или присъствено/ и началния час на провеждане.