Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на дипломни работи /магистърски тези/ ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение, специалност "Счетоводство и контрол" - ЦДО гр. София, ще се проведе на 28 октомври 2020 г.

понеделник, 13 юли 2020 9:06 /
Начало:
сряда, 28 октомври 2020 9:00
Край:
сряда, 28 октомври 2020 13:00
Място:
-
Подробности:

Уважаеми студенти,

Защитатат на дипломните работи /магистърските тези/ за специалност "Счетоводство и контрол" ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение - ЦДО гр. София, ще се проведе на 28 октомври 2020 г.

Допълнително ще бъде качена информация за начина на провеждане на защитата /онлайн или присъствено/ , началния час и съответно зала или линк за включване в защитата.