Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност" и "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор", ще се проведе на 29.10.2019 г. от 9.00 ч. в зала 1039-а

вторник, 11 юни 2019 9:36 /
Начало:
вторник, 29 октомври 2019 9:00
Край:
вторник, 29 октомври 2019 12:00
Място:
1039 А
Подробности:

Защитата на магистърски тези за ОКС "Магистър" редовна форма на обучение , специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации : "Финансова отчетност" и "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор", ще се проведе на 29.10.2019 г. от 9.00 ч. в зала 1039-а.