Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита магистърски тези - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение през м. юли 2019 г. - разпределение по дати и зали : на 8.07.2019 г. от 10.00 ч. за студентите с научен ръковододител проф.д-р Стоян Стоянов; На 09.07.2019 г. от 9.00 ч. за студентите с научни ръководители: проф.д-р Снежана Башева и проф.д-р Даниела Фесчиян; На 10.07.2019 г. от 9.00 ч. за студентите с научен ръководител проф.д-р Емилия Миланова

понеделник, 28 януари 2019 14:25 /
Начало:
понеделник, 08 юли 2019 10:00
Край:
сряда, 10 юли 2019 12:00
Място:
зала 1039-А
Подробности:

Защитата на магистърските тези  през  месец юли 2019 г. , ще се проведе както следва:

На 08.07.2019 г. от 10.00 ч. в зала 1039-а, ще се проведе защита на магистърски тези на студентите завършили ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" със срок на обучение 1 г. и 1.5 г. с научен ръководител: проф.д-р Стоян Стоянов.

На 09.07.2019 г. от 9.00 ч. в зала 1039-а, ще се проведе защита на магистърски тези на студентите завършили ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност" и "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" с научни ръководители: проф.д-р Снежана Башева и проф.д-р Даниела Фесчиян.

На 10.07.2019 г. от 9.00 ч. в зала 1039-а, ще се проведе защита на магистърски тези на студентите завършили ОКС "Магистър" редовна форма на обучение, специалност "Счетоводство" и специалност "Счетоводство" със специализация "Счетоводство и бизнес анализ" с научен ръководител: проф.д-р Емилия Миланова .