Катедра "Счетоводство и анализ"

Покана - Национален конкурс за студенти „Млад одитор“ – 2018 г.

вторник, 13 март 2018 9:59 /
Начало:
понеделник, 19 март 2018
Край:
понеделник, 16 април 2018
Място:
on-line
Подробности:

От 19-ти март стартира седмото издание на конкурса „Млад одитор“ – национален конкурс по одит за студенти. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, както и подчертаването на ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло.

Организатори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с Одиторски дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД.

Право да участват като състезатели имат всички студенти, обучаващи се в област  финанси, счетоводство и контрол от всички университети и колежи в България и чужбина, независимо от образователно-квалификационната степен и формата, в която се обучават. Конкурсът се провежда на български език.

Повече информация за конкурса можете да намерите в Поканата за участие, както и на официалната уеб страница на конкурса.