Катедра "Счетоводство и анализ"

Държавен изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език"

сряда, 17 януари 2018 9:20 /
Начало:
понеделник, 12 март 2018 13:00
Край:
понеделник, 12 март 2018 16:00
Място:
УНСС кабинет 1040
Подробности:

Държавен изпит на специалност "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение