Катедра "Счетоводство и анализ"

Избираеми дисциплини за втори /летен/ семестър - ОКС "Магистър"

петък, 03 ноември 2017 10:57 /
Начало:
понеделник, 06 ноември 2017 8:30
Край:
Място:
кабинет 1040
Подробности:

На Вниманието на студентите от ОКС "Магистър" редовно обучение със срок на обучение

1 г. и 1.5 г., могат да подадат заявления за избираемите дисциплини за втори /летен/ семестър

на учебната 2017/2018 г. в кабинет 1040.

Срок за подаване на заявления за избираеми дисциплини - 30.11.2017 г. 15.30 ч.