Катедра "Счетоводство и анализ"

ПОЛУЧАВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ КНИЖКИ ОКС "МАГИСТЪР"

четвъртък, 12 октомври 2017 10:49 /
Начало:
четвъртък, 12 октомври 2017 14:00
Край:
Място:
каб.1040
Подробности:

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ ОТ

ОКС „МАГИСТЪР“ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СТУДЕНТСКИТЕ СИ КНИЖКИ

В  КАБИНЕТ 1040

ОТ 12 ДО 20 ОКТОМВРИ

ОТ 8.00 Ч. ДО 11.30 Ч. И ОТ 14.00 ДО 15.30 Ч.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“

СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 1 Г. И 1.5 Г.

 

И СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО“ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

 

„ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ“

„СЧЕТОВОДСТВО И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“

„СЧЕТОВОДСТВО И БИЗНЕС АНАЛИЗ“