Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези ОКС "Магистър" редовно обучение ще се проведе на 23 и 24 октомври 2017 г.

вторник, 11 юли 2017 15:06 /
Начало:
понеделник, 23 октомври 2017 9:00
Край:
Място:
1039-А и 1039
Подробности:

Защитите на магистърските тези ще се проведат както следва:

Специалност/специализация

 

дата

час

зала

Специалност „Счетоводство“ със срок на обучение – 1 г.

23.10. 2017 г.

9 .00

1039-а

Специалност „Счетоводство“ със специализация „Финансова отчетност“

23.10. 2017 г.

9.00

1039-а

Специалност „Счетоводство“ със специализация „Счетоводство и стандартизация в публичния сектор“

23.10. 2017 г.

9.00

1039-а

Специалност „Счетоводство“ със специализация „Счетоводство и бизнес анализ“ и спец. „Счетоводство“ 1.5 г.

с научен ръководител:

проф.д-р Емилия Миланова

23.10.

2017 г.

9.00

1039

Специалност „Счетоводство“  със срок на обучение - 1.5 г.

с научни ръководители:

проф.д-р Снежана Башева

проф.д-р Даниела Фесчиян

проф.д-р Стоян Стоянов

24.10.

2017 г.

9.00

1039-а

МАГИСТЪРСКИТЕ ТЕЗИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ В КАБИНЕТ 1040 НАЙ-КЪСНО ДО 06.10.2017 Г.

на хартиен и електронен носител заедно с молба и декларация