Катедра "Счетоводство и анализ"

Държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" редовно обучение-специалност "Счетоводство"

четвъртък, 23 март 2017 10:09 /
Начало:
понеделник, 10 юли 2017 9:00
Край:
понеделник, 10 юли 2017
Място:
Тестови център на УНСС
Подробности:

На 10 юли 2017 г. от 9.00 ч. ще се проведе държавният изпит за специалност "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" редовно обучение. Всички студенти следва да се яват не по-късно от 8.30 ч.

Изпитът ще се проведе в "Тестови център" на УНСС.