Катедра "Счетоводство и анализ"

Държавен изпит за завършилите ОКС "Бакалавър" специалност "Счетоводство" редовно обучение и спец. "Счетоводство и контрол" дистанционно обучение

сряда, 04 януари 2017 13:53 /
Начало:
понеделник, 20 февруари 2017 8:30
Край:
понеделник, 20 февруари 2017 12:00
Място:
1039
Подробности:

 

Държавният  изпит за завършилите - ОКС "Бакалавър" със следните специалности:

- специалност "Счетоводство" - редовна форма на  обучение ;

- специалност "Счетоводство и контрол" - дистанционна форма на обучение;

ще се проведе на 20 февруари 2017 г. от 8.30 ч. в зала 1039